Pierwsze spotkania

logoUEAPx 02a

 

Pierwsze spotkania organizacyjne w projekcie 

 

Pierwsze spotkanie Pierwsze spotkanie Pierwsze spotkanie

Pierwsze spotkanie Pierwsze spotkanie Pierwsze spotkanie

„Człowiek - najlepsza inwestycja"
SŁUCHAMY PRACODAWCÓW! - więcej kształcenia praktycznego na Akademii Pomorskiej w Słupsku
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego