Warsztaty interpersonalne

logoUEAPx 02a

 

Warsztaty kształtowania kompetencji interpersonalnych

 

Warsztaty interpersonalne Warsztaty interpersonalne Warsztaty interpersonalne Warsztaty interpersonalne

Warsztaty interpersonalne Warsztaty interpersonalne Warsztaty interpersonalne Warsztaty interpersonalne

Warsztaty interpersonalne Warsztaty interpersonalne Warsztaty interpersonalne Warsztaty interpersonalne

„Człowiek - najlepsza inwestycja"
SŁUCHAMY PRACODAWCÓW! - więcej kształcenia praktycznego na Akademii Pomorskiej w Słupsku
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego