Warsztaty zawodowe

logoUEAPx 02a

 

Warsztaty kształtowania kompetencji zawodowych i kompetencji analitycznych w środowisku nowoczesnych technologii

 

Warsztaty zawodowe Warsztaty zawodowe Warsztaty zawodowe Warsztaty zawodowe

Warsztaty zawodowe Warsztaty zawodowe Warsztaty zawodowe Warsztaty zawodowe

„Człowiek - najlepsza inwestycja"
SŁUCHAMY PRACODAWCÓW! - więcej kształcenia praktycznego na Akademii Pomorskiej w Słupsku
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego