O Projekcie

logoUEAPx 02a

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

 

Cel główny projektu
Zwiększenie kompetencji 22 studentów/ek (15 kobiet i 7 mężczyzn) Akademii Pomorskiej w Słupsku zgodnego ze zdiagnozowanymi oczekiwaniami pracodawców, na kierunku matematyka i geografia AP w Słupsku, poprzez zastosowanie różnych form praktycznego kształcenia i zwiększenie bezpośredniego zaangażowania pracodawców w proces edukacji, w okresie 15.11.2014–30.09.2015

 

Cele szczegółowe
1. Lepsze przygotowanie 22 absolwentów/ek (15 kobiet i 7 mężczyzn) do wejścia na rynek pracy poprzez zwiększenie zaangażowania pracodawców w opracowanie i bezpośrednią realizację programów kształcenia w formie warsztatów zawodowych, interpersonalnych, analitycznych i przedsiębiorczości prowadzonych przez praktyków i wizyt studyjnych w okresie 15.11.2014–30.09.2015
2. Wzmocnienie efektów kształcenia praktycznego poprzez udział 22 studentów/tek (15 kobiet i 7 mężczyzn) w dodatkowych programach staży opracowanych razem z pracodawcami, w okresie 15.11.2014–30.09.2015

KONTAKT

Kierownik  Projektu
Ireneusz Lewandowski
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Asystent ds. merytorycznych
Wioletta Szymańska
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro  Projektu
Akademia Pomorska w Słupsku
Instytut Geografii i Studiów Regionalnych
76-200 Słupsk
ul. Partyzantów 27
Pokój nr 15
Telefon: 59 84 00 208

„Człowiek - najlepsza inwestycja"
SŁUCHAMY PRACODAWCÓW! - więcej kształcenia praktycznego na Akademii Pomorskiej w Słupsku
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego