Lista uczestników/czek

logoUEAPx 02a

 

LISTA UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

 

Komisja Kwalifikacyjna zgodnie z Zasadami rekrutacji do projektu „Słuchamy pracodawców! – więcej kształcenia praktycznego na Akademii Pomorskiej” zakwalifikowała do Projektu następujące osoby (podany nr albumu):


I.    Grupa – kierunek Matematyka, specjalność Matematyka finansowa
1.    33635
2.    33639
3.    33640
4.    33644
5.    33654
6.    33655
7.    34762
8.    34838
9.    33650


II.    Grupa – kierunek Geografia, specjalność Turystyka
1.    036537
2.    036847
3.    036535
4.    036539
5.    036551


III.    Grupa – kierunek Geografia, specjalności: Gospodarka i polityka samorządowa, Gospodarka i administracja samorządowa
1.    033604
2.    034374
3.    038305
4.    034303
5.    036554
6.    036950
7.    033715
8.    033592

 

„Człowiek - najlepsza inwestycja"
SŁUCHAMY PRACODAWCÓW! - więcej kształcenia praktycznego na Akademii Pomorskiej w Słupsku
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego