Konkurs pracodwaców - grupa matematyka

logoUEAPx 02a

OGŁOSZENIE

Bank Zachodni WBK oddziały w Słupsku i Ustce

ogłaszają  

w ramach projektu
„SŁUCHAMY PRACODAWCÓW! – więcej kształcenia praktycznego na Akademii Pomorskiej w Słupsku” realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku


KONKURS

na najlepszą prezentację, zachęcającą klientów do otwarcia konta osobistego i/lub konta firmowego.

Oceniana będzie kreatywność i innowacyjność prezentacji.


1.    Konkurs przeznaczony jest dla studentów/tek, biorących udział w Projekcie i odbywających staż u Pracodawców ogłaszających konkurs
2.    Prace konkursowe należy składać w terminie do 24.07.2015 r. u Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
3.    Zgłoszenie pracy do Konkursu powinno zawierać:
a)    formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu,
b)    jeden egzemplarz wydrukowanej pracy konkursowej,
c)    jeden egzemplarz pracy konkursowej w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku (CD, DVD) w formacie *.pdf.
4.    Nagrodą w konkursie jest:
a)    dodatkowy 1-miesięczny (120 godzin) płatny staż u pracodawcy, u którego Laureat/tka realizuje staż zawodowy Projektu,
b)    szkolenie branżowe zakończone uzyskaniem Certyfikatu.
5.    Regulamin Konkursu dostępny na stronie internetowej www.sluchamypracodawcow.apsl.edu.pl

 

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Komisja Konkursowa

 

„Człowiek - najlepsza inwestycja"
SŁUCHAMY PRACODAWCÓW! - więcej kształcenia praktycznego na Akademii Pomorskiej w Słupsku
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego